ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bayesian model and variable selection using MCMC: a review
Δημιουργός :Alexandrou, Evangelia
Συντελεστής :Dellaportas, P. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :190p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Bayesian statistics
Models
Statistical analysis
Probability
Distirbution
Evaluation techniques
Simulation
Ημερομηνία έκδοσης :07-2003

Αρχείο: 74090.pdf

Τύπος: application/pdf