ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανταγωνισμός και τιμολόγηση στις τραπεζικές υπηρεσίες
Εναλλακτικός τίτλος :διαφορές επιτοκίων Ελλάδος-Ευρωζώνης
Δημιουργός :Γαγάρα, Ιωάννα
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημελή, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :124σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Τραπεζική δραστηριότητα
Ανταγωνισμός
Τόκος
Προσφορά και ζήτηση
Ελλάδα
Νομισματική ζώνη
Τραπεζικό σύστημα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 89605.pdf

Τύπος: application/pdf