ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προβλέψεις χρηματαγορών με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Δημιουργός :Κλιάφα, Κωνσταντίνα-Φανή
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :114σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Αγορά
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Εταιρία επενδύσεων
Οικονομία
Αποδοτικότητα
Χρηματαγορά
Ημερομηνία έκδοσης :2008

Αρχείο: 89557.pdf

Τύπος: application/pdf