ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την περίοδο 2000-2005
Εναλλακτικός τίτλος :εφαρμογή των υποδειγμάτων Sharpe και Jensen σε δείγμα ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων
Δημιουργός :Κονταρίνη, Ιωάννα
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρόντος, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :136σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Εταιρία επενδύσεων
Μετοχή
Οικονομικό υπόδειγμα
Κεφαλαιαγορά
Ημερομηνία έκδοσης :2006

Αρχείο: 81335.pdf

Τύπος: application/pdf