ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της κρατικής ενίσχυσης για Ε&Α στις ιδιωτικές επενδύσεις Ε&Α
Δημιουργός :Παύλου, Απόστολος
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ενίσχυση επιχειρήσεων
Κρατικές ενισχύσεις
Ιδιωτική επένδυση
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Φορολογικό κίνητρο
Ερευνα και ανάπτυξη
Πολιτική για την έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 78209.pdf

Τύπος: application/pdf