ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Δημιουργός :Λάτση, Γεωργία
Συντελεστής :Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ανταγωνισμός
Επιχείρηση
Πρόσβαση στην αγορά
Πολιτική της επιχείρησης
Περιορισμός του ανταγωνισμού
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 78205.pdf

Τύπος: application/pdf