ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τιμολόγηση χρεογράφων από τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση των στεγαστικών δανείων με υποθήκη
Δημιουργός :Δρούσιας, Νικόλαος
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γεωργούτσος, Δ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Πιστωτικοί τίτλοι
Τιμολόγηση
Πίστη
Ημερομηνία έκδοσης :01-2004

Αρχείο: 74567.pdf

Τύπος: application/pdf