ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαρθρωτικά μοντέλα επιτοκίων με μια στοχαστική μεταβλητή και τιμολόγηση δικαιωμάτων σε ομόλογα
Δημιουργός :Θεοδώρου, Άννα-Μαρία
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τιμολόγηση
Ομολογία
Τόκος
Χρηματιστική αγορά
Προθεσμιακή αγορά
Τιμές αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :12-2003

Αρχείο: 74566.pdf

Τύπος: application/pdf