ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευκαιρίες arbitrage
Δημιουργός :Θεοδωρόπουλος, Σαράντος
Συντελεστής :Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματιστική αγορά
Κεφαλαιαγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματαγορά
Τιμές αξιών
Οικονομικό υπόδειγμα
Μετοχή
Κινητές αξίες
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71830.pdf

Τύπος: application/pdf