ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματιστήριο και οικονομική μεγέθυνση
Εναλλακτικός τίτλος :μια εμπειρική διερεύνηση
Δημιουργός :Στιβακτάκη, Ελεάνα
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική δραστηριότητα
Οικονομική πολιτική
Χρηματαγορά
Επενδύσεις
Επενδυτική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :12-2001

Αρχείο: 69978.pdf

Τύπος: application/pdf