ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Parametric models of mortality: their use in demography and acturial science
Δημιουργός :Lytrokapi, Anna
Συντελεστής :Kostaki, Anastasia (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Mortality
Death rate
Demographic analysis
Demographic models
Evaluation
Statistics
Statistical tables
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: 57878.pdf

Τύπος: application/pdf