ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Εναλλακτικός τίτλος :το πρόβλημα της τιμολόγησης πρόσβασης
Δημιουργός :Καγιάς, Βασίλειος
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τηλεπικοινωνία
Τιμολόγηση
Ανταγωνισμός
Πολιτική της επικοινωνίας
Οικονομικό υπόδειγμα
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81393.pdf

Τύπος: application/pdf