ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bancassurance: ευρωπαϊκή εμπειρία - ελληνική πραγματικότητα και προοπτικές
Δημιουργός :Βασίλειος, Μάρκος Ι.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part time)
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Ασφαλιστική εταιρεία
Ασφαλσιτικός κλάδος
Ευρώπη
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :05-2007

Αρχείο: 81288.pdf

Τύπος: application/pdf