ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ΤΕΒΕ: παροχές κλάδου υγείας
Δημιουργός :Τσατραφύλλιας, Γεώργιος Δ.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part time)
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστική εταιρεία
Ασφαλιστικός κλάδος
Δημόσια υγεία
Κοινωνική παροχή
Κοινωνική ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης :12-2006

Αρχείο: 81127.pdf

Τύπος: application/pdf