ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η "εκδυτικοποίηση" των υπό μετάβαση χωρών και η προοπτική ένταξης των στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Δημιουργός :Ντήλιας, Απόστολος
Συντελεστής :Πουρναράκης, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ενωση
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Διεύρυνση της Κοινότητας
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Αξιολόγηση σχεδίου
Μεταβατική περίοδος ΕΚ
Κοινοτική ενίσχυση
Ενισχύσεις ΕΚΑΧ
Κοινοτική χρηματοδότηση
Προσθετικότητα της βοήθειας
Κρατικές ενισχύσεις
Πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας
Μακροοικονομία
Οικονομικά μεγέθη
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64223.pdf

Τύπος: application/pdf