ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης - Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου γήρατος: υπολογισμός ημερομηνίας συνταξιοδότησης και ύψους συντάξιμων αποδοχών
Δημιουργός :Τσενεκίδου, Ευφροσύνη Λ.
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part time)
Λέξη κλειδί :Ίδρυμα
Κοινωνική ασφάλιση
Ασφαλσιτικός κλάδος
Δημόσια υγεία
Συλλογική σύμβαση
Οικογενειακές παροχές
Ασφάλεια γήρατος
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Ιαρτοφαρμακευτική περίθαλψη
Ασφάλιση ατυχημάτων
Ασφάλσιη ανεργίας
Ανικανότητα προς εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :11-2006

Αρχείο: 80423.pdf

Τύπος: application/pdf