ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασφαλίσιμοι κίνδυνοι στο μετρό της Αθήνας
Δημιουργός :Ζωγράφος, Παναγιώτης Θ.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :139σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part time)
Λέξη κλειδί :Αστικές συγκοινωνίες
Υπόγειος σιδηρόδρομος
Ασφάλεια μεταφορών
Σιδηροδρομικό δίκτυο
Δρομολόγια μεταφοράς
Φυσικοί κίνδυνοι
Πλημμύρα
Ζημία
Ασφάλιση ζημιών
Ασφάλιση ατυχημάτων
Ασφάλεια ζωής
Αποζημίωση
Αστική ευθύνη
Ημερομηνία έκδοσης :11-2006

Αρχείο: 80367.pdf

Τύπος: application/pdf