ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγική & επιχειρηματικός σχεδιασμός τράπεζας
Δημιουργός :Κουρκουνάκης, Εμμανουήλ Γ.
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :187σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Τράπεζα
Πολιτική της επιχείρησης
Ανταγωνισμός
Διοίκηση επιχειρήσεων
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 81329.pdf

Τύπος: application/pdf