ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η αμφισβήτηση του
Εναλλακτικός τίτλος :εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Δημιουργός :Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :183σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί :Τιμολόγηση
Οικονομικό υπόδειγμα
Κεφαλαιαγορά
Επιχείρηση
Πλούτος
Επενδύσεις
Εισόδημα επένδυσης
Μετοχή
Χρηματιστήριο αξιών
Τιμές αξιών
Χρηματιστική αγορά
Ημερομηνία έκδοσης :01-2004

Αρχείο: 74564.pdf

Τύπος: application/pdf