ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σημασία της επιλογής συστήματος συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Δημιουργός :Γεωργιοπούλου, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Πουρναράκης, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματαγορά
Συναλλαγματική ισοτιμία
Τιμή συναλλάγματος
Ευρωπαϊκή χρηματαγορά
Νομισματική πολιτική
Κυμαινόμενη ισοτιμία
Κίνηση κεφαλαίων
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Δημοσιονομική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ενωση
Χώρες ΕΚ
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71829.pdf

Τύπος: application/pdf