ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ένταση χρήσης του κεφαλαίου, πληθωρισμός και ανεργία
Δημιουργός :Γερομίχαλος, Αθανάσιος
Συντελεστής :Μπήτρος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Κίνηση κεφαλαίων
Κόστος κεφαλαίου
Παραγωγικότητα
Οργανοδιοικητική τεχνική
Απόσβεση κεφαλαίου
Αποθεματικό
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Εργατικό δυναμικό
Πολιτική της επιχείρησης
Πληθωρισμός
Ανεργία
Ημερομηνία έκδοσης :08-2002

Αρχείο: 71466.pdf

Τύπος: application/pdf