ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνικές Monte Carlo στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων
Δημιουργός :Παπαϊωάννου, Σωτήρης
Συντελεστής :Δελλαπόρτας, Πέτρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Μετοχή
Χρηματιστηριακή αξία
Τιμές αξιών
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οικονομικό υπόδειγμα
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης :09-2002

Αρχείο: 71462.pdf

Τύπος: application/pdf