ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Dynamic asset allocation based on financial models
Δημιουργός :Γιακουμάκη, Σταματία-Άννα
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική διαχείριση
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Οικονομετρία
Μετοχή
Ημερομηνία :2008
Ημερομηνία κατάθεσης :28-02-2008
Δικαιώματα χρήσης :Open access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 89561.pdf

Τύπος: application/pdf