ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσωποποίηση πλοήγησης σε WAP πύλη
Δημιουργός :Γάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Πολύζος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα επικοινωνίας
Δίκτυο διαβίβασης
Διαβίβαση δεδομένων
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Internet
Σύστημα πληροφόρησης
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Ημερομηνία έκδοσης :06-2003

Αρχείο: 73784.pdf

Τύπος: application/pdf