ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διαδικασία γνώσης στο επίπεδο των επιχειρηματικών διαδικασιών : επιχειρηματική στρατηγική και αρχιτεκτονικές υλοποίησης
Δημιουργός :Σαμιώτης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Πολυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :127σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Οργανοδιοικητική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Επιχείρηση
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Οργανοδιοικητική τεχνική
Δίκτυο πληροφόρησης
Ανταγωνιστικότητα
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ελεγχος ποιότητας
Αποδοτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64219.pdf

Τύπος: application/pdf