ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Mobile TV
Δημιουργός :Κοντόπουλος, Μιχαήλ
Συντελεστής :Ξυλωμένος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :166σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Τηλεόραση
Διαβίβαση δεδομένων
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Δίκτυο διαβίβασης
Διεθνές πρότυπο
Ημερομηνία έκδοσης :06-2007

Αρχείο: 81401.pdf

Τύπος: application/pdf