ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και νέες οργανωτικές δομές
Δημιουργός :Μπρούμας, Ιωάννης
Συντελεστής :Κανέλλης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :245σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη και στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Νέες τεχνολογίες
Πληροφορική
Οργανόγραμμα
Οργάνωση της εργασίας
Ημερομηνία έκδοσης :12-2006

Αρχείο: 81390.pdf

Τύπος: application/pdf