ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναζήτηση ιστοπεριεχομένου σε αδόμητα δίκτυα ομότιμων κόμβων : μελέτη, ορισμός και αξιολόγηση μεθόδου μείωσης διάστασης για τη διεξαγωγή συσταδοποίησης
Δημιουργός :Μαγδαληνός, Παναγής
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :205σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη και στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Διάδοση πληροφοριών
Internet
Κατανομή της εργασίας
Ημερομηνία έκδοσης :02-2006

Αρχείο: 79752.pdf

Τύπος: application/pdf