ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δικανική αξιοποίηση πληροφορικής : computer forensic exploitation
Δημιουργός :Μούρτος, Αριστείδης Ε.
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δίκαιο της πληροφορικής
Αξιόποινες καταχρήσεις των Η/Υ
Ποινική δικονομία
Νομοθετική διαδικασία
Επεξεργασία δεδομένων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Προστασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 72680.pdf

Τύπος: application/pdf