ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναζήτηση δικτυακών υπηρεσιών με βάση το ερμηνευτικό περιβάλλον
Δημιουργός :Ραχούτης, Αθανάσιος
Συντελεστής :Πολύζος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Λέξη κλειδί :Τεχνολογία των πληροφοριών
Παροχή υπηρεσιών
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Ημερομηνία έκδοσης :02-2004

Αρχείο: 76253.pdf

Τύπος: application/pdf