ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετάπτωση από κλασσικές σε αντικειμενοστραφείς μεθοδολολογίες ανάλυσης
Δημιουργός :Μανίκας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Κιουντούζης, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Λειτουργικό σύστημα
Βάση δεδομένων
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα πληροφόρησης
Σχεδιασμός συστημάτων
Λογισμικό
Ανάλυση συστημάτων
Γραφικά
Ημερομηνία έκδοσης :10-1996

Αρχείο: 51391.pdf

Τύπος: application/pdf