ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης ζήτησης για σύγκριση εναλλακτικών μοντέλων
Δημιουργός :Ηλιούδη, Σταματία
Συντελεστής :Μηλιώτης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :190σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Τεχνολογία των πληροφοριών
Νέες τεχνολογίες
Λογισμικό
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Συλλογή δεδομένων
Ανάλυση πληροφοριών
Διαχείριση υλικού
Ημερομηνία έκδοσης :02-2006

Αρχείο: 79748.pdf

Τύπος: application/pdf