ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος σε πληροφοριακά συστήματα
Δημιουργός :Χαριτίδης, Θεμιστοκλής
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Συστήματα πληροφορικής
Σύστημα πληροφόρησης
Έλεγχος ποιότητας
Λογισμικό
Συλλογή δεδομένων
Καταχώρηση δεδομένων
Ανάλυση πληροφοριών
Αξιολόγηση σχεδίου
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :11-2003

Αρχείο: 74350.pdf

Τύπος: application/pdf