ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογαριθμοκανονική κατανομή
Δημιουργός :Μισιρλής, Νικόλαος Γρηγ.
Συντελεστής :Δημάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :179σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Μαθηματικά
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 72698.pdf

Τύπος: application/pdf