ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Απανταχού υπολογίζειν
Δημιουργός :Τσαπάρας, Ιωάννης
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Προστασία δεδομένων
Προστασία της ιδιωτικής ζωής
Καινοτομία
Internet
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Σχεδιασμός συστημάτων
Συστήματα ασφαλείας
Ημερομηνία έκδοσης :12-2005

Αρχείο: 79780.pdf

Τύπος: application/pdf