ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επέκταση του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων postgreSQL με τον τελεστή double pipelined hash join
Δημιουργός :Χρονοπούλου, Μάρθα
Συντελεστής :Βασσάλος, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης :06-2005

Αρχείο: 78207.pdf

Τύπος: application/pdf