ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρηματικά μοντέλα στην παροχή voice over IP υπηρεσιών
Δημιουργός :Αλεξοπούλου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Κουρκουμπέτης, Κώστας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Τηλεπικοινωνία
Συλλογή δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Δίκτυο πληροφόρησης
Ημερομηνία έκδοσης :12-2003

Αρχείο: 76406.pdf

Τύπος: application/pdf