ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επαυξάνοντας τις μαθησιακές δυνατότητες ατόμων και ομάδων εργασίας σε έναν οργανισμό μέσω τεχνολογίας : από interactive case studies σε δυναμικά συστήματα μάθησης
Δημιουργός :Ζαχαριάς, Παναγιώτης
Συντελεστής :Δουκίδης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :119σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Εκπαίδευση
Επαγγελματική εκπαίδευση
Απόκτηση γνώσεων
Διάδοση πληροφοριών
Επίπεδο εκπαίδευσης
Οργανοδιοικητική
Τεχνολογία των πληροφοριών
Νέες τεχνολογίες
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα πληροφόρησης
Εκπαιδευτικό υλικό
Δίκτυο πληροφόρησης
Internet
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Επεξεργασία πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64242.pdf

Τύπος: application/pdf