ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη ταμείων ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ
Δημιουργός :Καραδημητρίου, Παναγιώτης Γ.
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part-time)
Λέξη κλειδί :Κοινωνική ασφάλιση
Νομικό πρόσωπο
Ασφάλιση
Ασφάλεια γήρατος
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Ημερομηνία έκδοσης :11-2006

Αρχείο: 80368.pdf

Τύπος: application/pdf