ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Reciprocity strategies in the peer to peer wireless network confederation : building trust in an anarchic setup
Δημιουργός :Stefanis, Eleftherios C.
Συντελεστής :Polyzos, George C. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate in Computer Science
Λέξη κλειδί :Computer science
Networks
Resources management
Ημερομηνία έκδοσης :06-2006

Αρχείο: 79794.pdf

Τύπος: application/pdf