ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικές πτυχές του πρωτοκόλλου Telephony Routing Over IP (TRIP) για το Voice Over IP
Δημιουργός :Καλόγηρος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Κουρκουμπέτης, Κώστας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Ανταλλαγή πληροφοριών
Τηλέφωνο
Τηλεπικοινωνία
Ημερομηνία έκδοσης :12-2003

Αρχείο: 76263.pdf

Τύπος: application/pdf