ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη του Proxy Cashe και των πολιτικών αντικατάστασης εγγράφων
Δημιουργός :Μπουρδάκου, Ευδοκία
Συντελεστής :Αποστολόπουλος, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :124σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Αποθήκευση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Χρήστης της πληροφορίας
Ανάλυση πληροφοριών
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Δειγματοληψία
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64245.pdf

Τύπος: application/pdf