ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και συστήματα διαχείρησης ποιότητας
Δημιουργός :Μουρίκη, Μαρία
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :241σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Εταιρία
Πληροφορική
Ελεγχος ποιότητας
Δίκτυο πληροφορικής
Επαγγελματικοί κλάδοι της πληροφορικής
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Λογισμικό
Λειτουργικό σύστημα
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :02-1999

Αρχείο: 59588.pdf

Τύπος: application/pdf