ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ιστού : χρήση κοινοτήτων στην ανάκτηση πληροφοριών
Δημιουργός :Τασσόπουλος, Κυριάκος
Συντελεστής :Σιδέρη, Μάρθα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Δίκτυο πληροφόρησης
Internet
Συλλογή δεδομένων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Τεχνολογία των πληροφοριών
Σύστημα πληροφόρησης
Βάση δεδομένων
Σχεδιασμός συστημάτων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2002

Αρχείο: 69912.pdf

Τύπος: application/pdf