ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευρετικοί αλγόριθμοι ανάθεσης εργασιών σε κατανεμημένα συστήματα
Δημιουργός :Βατρικάς, Αναστάσιος
Συντελεστής :Μήλης, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφορικής
Λειτουργικό σύστημα
Λογισμικό
Αλγόριθμοι
Σύστημα πληροφόρησης
Σύστημα επικοινωνίας
Επεξεργασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2001

Αρχείο: 68654.pdf

Τύπος: application/pdf