ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανδρική και γυναικεία θνησιμότητα: ομοιότητες και διαφορές
Δημιουργός :Κοσσιέρη, Ευαγγελία
Συντελεστής :Κωστάκη, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :152σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Στατιστική μέθοδος
Θνησιμότητα
Σύνθεση του πληθυσμού
Γυναίκα
Κατανομή κατά φύλο
Θάνατος
Διάρκεια ζωής
Επαγγελματική θνησιμότητα
Κατανομή κατά ηλικία
Ημερομηνία έκδοσης :07-2003

Αρχείο: 73302.pdf

Τύπος: application/pdf