ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι δείκτες εκπαίδευσης του οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
Δημιουργός :Τσολάκου, Ευανθία
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Εκπαίδευση
Στατιστική
Εκπαιδευτικό σύστημα
Πρόσβαση στην εκπαίδευση
Οργάνωση της εκπαίδευσης
Οικονομικός δείκτης
Κοινωνικός δείκτης
Εκπαιδευτικός
Εργατικό δυναμικό
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης :03-2003

Αρχείο: 72696.pdf

Τύπος: application/pdf