ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή του μοντέλου βιώσιμου συστήματος στον έλεγχο συστήματος και στην διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών
Δημιουργός :Ροβιθάκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Κιουντούζης, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφόρησης
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Προστασία δεδομένων
Πρόληψη κινδύνων
Αξιόποινες καταχρήσεις των Η/Υ
Σύστημα πληροφορικής
Δίκτυο πληροφορικής
Ανταλλαγή πληροφοριών
Τεχνολογία των πληροφοριών
Επιστήμη των πληροφοριών
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64225.pdf

Τύπος: application/pdf