ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ημιδομημένα έγγραφα στο Web : γλώσσες, προσεγγίσεις, ειδικές περιπτώσεις
Δημιουργός :Πετράκη, Ευαγγελία
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :160σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Αρχείο
Πληροφόρηση
Μέσο καταγραφής πληροφοριών
Σύστημα πληροφόρησης
Γλώσσα
Επεξεργασία δεδομένων
Λογισμικό
Λειτουργικό σύστημα
Ημερομηνία έκδοσης :02-1999

Αρχείο: 59590.pdf

Τύπος: application/pdf