ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έλεγχος λογισμικού με χρήση γενετικών αλγόριθμων
Δημιουργός :Διαμαντόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής :Μαλεύρης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Επεξεργασία δεδομένων
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης :12-2004

Αρχείο: 78385.pdf

Τύπος: application/pdf